ÅRSMÖTE

Tisdagen den 28 mars 2023 Kl 18.30 på Borrby Biograf.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på fika.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda två veckor före årsmötet via e-post på adressen info@borrbybiograf.se.
Välkomna!
Styrelsen

Föredragningslista för Borrby Biografförenings årsmöte

1. Årsmötets öppnande. Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.  Fastställande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Ordförandens verksamhetsberättelse
7. Ekonomi
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift och ordinarie biljettpris vuxna och barnmatinéer
11. Budget 2023
12. Ändring av stadgar
13. Valberedningens förslag
14. Val av valberedning
15. Inkomna motioner
16. Årsmötets avslutande samt avtackning

Publicerat 2023-02-13

Boka biljett

Så här köper du biljett på Borrby Biograf

Till Borrby Bio förköper du biljett på bions hemsida. För att genomföra beställningen behöver du använda din mobiltelefon, där du ska ha tillgång till apparna för Swish och mobilt Bank-id....
IMDB-startsida

Bion redovisar IMDB-betyg på filmerna vi visar

Från och med hösten 2022 visar vi IMDb-betyg – om sådant finns tillgängligt – på de filmer som kommer att visas på Borrby Bio. Vi tycker att det kan vara...
Rulla till toppen