Publikundersökning

Bion lockar många nya besökare

När restriktionerna togs bort strömmade publiken tillbaka till Borrby Bio. Dessutom kommer många nya besökare – sannolikt för att bion fortsätter visa bra, ny film från hela världen.

– Vi har haft full salong på var tredje föreställning och bra publiksnitt ända sedan början av det här året, säger Annika Westergren, ordförande i Borrby biografförening.

Första veckan i oktober 2022 genomförde bioföreningen en publikundersökning riktad just till nya besökare och mer exakt då till dem som köpt biljetter mellan 1 juli och 30 september. Hälften av de svarande har fast hemort utanför Österlen.

Högt betyg från publiken
På en betygsskala från ett till fem gav 74 procent en femma i betyg. Övriga 26 procent landade på treor och fyror när de skulle betygsätta sin upplevelse av besöket på bion. ”Högsta betyg för filmval, personal och miljö”, stod det i en av många positiva kommentarer.

– Vi lägger stor vikt vid att publiken ska känna sig välkommen och väl omhändertagen när de kommer till oss. Det tycker jag att vi lyckas med – och nu har vi också fått publikens bekräftelse på att vi gör bra saker både när vi väljer filmer och när vi har våra besökare i salongen, säger Annika Westergren.

På bio i Borrby – men inte hemma
Eftersom undersökningen även omfattar publik på den populära Sommarbion, som har många sommarboende besökare, ställdes en särskild fråga till dem. Den löd ”Hur ofta går du på bio på din hemort?” Det visar sig då att många är flitiga biobesökare året om, men en av fem uppger att de aldrig går på bio hemma.

– Publiken gillar det faktum att de smidigt kan ta sig till bion och se aktuella filmer till humana biljettpriser i en trevlig miljö. Att nästan 20 procent av vår sommarboende publik uppger att de aldrig går på bio på sin hemort talar sitt tydliga språk, menar Annika Westergren.

Svenska premiärer och bra recensioner
Undersökningen hade också en fråga om vad publiken vill se på bion. Tre av fyra markerade alternativen ”Nya filmer i direkt anslutning till svensk premiär” och ”Filmer med högt betyg hos recensenterna”. Svenska respektive utländska filmer delade ungefär lika på önskemålen.

På repertoaren dominerar dock de utländska produktionerna – i år liksom tidigare år. Den främsta förklaringen är att det helt enkelt görs mer film i alla länder utanför Sverige än det görs här hemma.

– Vi har kunnat visa flera filmer – både svenska och utländska – på det svenska premiärdatumet i år och det uppskattas av publiken. Det är populärt att kunna se en ny film i Borrby samtidigt som den går upp i storstäderna, säger Annika Westergren.

Stort geografiskt upptagningsområde
Underlaget till publikundersökningen visar att bion har ett stort geografiskt upptagningsområde. Även om nästan en tredjedel av besökarna har Borrby som hemort kommer publiken från ytterligare ett 60-tal orter. Tonvikten ligger på Simrishamn och de närliggande byarna Skillinge, Löderup och Hammenhög.

Stort tack till alla som besvarade enkäten – och till alla er andra som gillar Borrby Bio.

Styrelsen

Publicerat 2022-10-19

Rulla till toppen